Vad är mat- & sockerberoende?

Vi är alla olika känsliga för socker, snabba raffinerade kolhydrater och högbelönande mat. En del kan hantera en liten mängd socker då och då utan att det skadar. Andra har en sockerkänslighet och en del av oss kanske till och med har utvecklat ett beroendemönster. 

Suget och tvånget att äta har alltså ingenting med dålig karaktär eller bristande viljestyrka att göra. Det handlar inte om att ”ta sig i kragen” eller om att skärpa till sig.  Begäret handlar istället om biokemi i din hjärna.  Socker, raffinerade kolhydrater aktiverar hjärnans belöningssystem och är extremt vanebildande. Vissa människor har en känslighet i belöningssystemet som kan leda till att man utvecklar ett beroende.  Hjärnans belöningssystem reagerar då starkare på det söta och har man väl börjat äta kan man inte sluta. Ofta upplever man ett okontrollerbart sug och besatthet. När man försöker lindra suget med socker triggar man bara igång ett ännu starkare sug efter mer… och mer… 

Socker och mat blir något som man ständigt tänker på och ätandet blir allt viktigare för en. En del brukar beskriva det som om hjärnan har kidnappats av sockret.

Ett tecken på att du blivit beroende är att du tappar kontrollen. Du försöker dra ner, men istället börjar du ljuga, gömma och smyga.