Sockerkunskap

En del människor har ett  enormt sug efter sött, snabba kolhydrater och viss sorts mat. Ett begär efter sött och nästa tugga som kan liknas med ett beroende. 

Den vetenskapliga acceptansen av matberoende ökar gradvis. Allt mer forskning visar på att viss sorts mat hos en del människor kan producera ett beteende som liknar ett beroende. Även förändringar av hjärnans kemi är typiska för beroendetillstånd. 

Suget och tvånget att äta har alltså ingenting med dålig karaktär eller bristande viljestyrka att göra. Det handlar inte om att ”ta sig i kragen” eller om att skärpa till sig.  Begäret handlar istället om biokemi i din hjärna.  Socker aktiverar nämligen  hjärnans belöningssystem. Vissa människor har en känslighet i belöningssystemet som kan leda till att man utvecklar ett beroendemönster. Hjärnans belöningssystem reagerar då starkare på det söta och har man väl börjat äta kan man inte sluta. Ofta upplever man ett okontrollerbart sug och besatthet. När man försöker lindra suget med socker triggar man bara igång ett ännu starkare sug efter mer… och mer… 

Socker och mat blir något som man ständigt tänker på och ätandet blir allt viktigare för en. En del brukar beskriva det som om hjärnan har kidnappats av sockret.

Ett tecken på att du blivit beroende är att du tappar kontrollen. Du försöker dra ner, men istället börjar du ljuga, gömma och smyga.