Önskar du anmäla dig till en kurs, vill du ha mer information eller har du frågor?  Vänligen kontakta oss på:

sockerhalsan@outloook.com   

Vid anmälan till kurs fyll i ditt namn, mail och telefonnummer samt ange startdatum för den kurs du önskar delta i.  Efter att vi mottagit din anmälan kontaktar vi dig med mer information. 

 

Övrigt

Vi på SockerHälsan är måna om att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss vid kursbokning eller för att komma i kontakt sköts på ett korrekt sätt i enlighet med gällande dataskyddsförordningen GDPR. Observera att vi har ett begränsat antal platser till varje kurs och det är först till kvarn som gäller för att få en kursplats. Anmälan är bindande. Ingen återbetalning sker vid uteblivet deltagande. Du måste vara över 18 år för att delta i våra kurser. Om deltagarantalet understiger 5 personer förbehåller sig SockerHälsan rätten att ställa in kursen. I de fall SockerHälsan ställer in kurs sker återbetalning av kursavgiften i sin helhet. Eventuella kostnader i form av bokningskostnader för boende/resa ersättes ej. Kursen anordnas i samarbete med NBV som är ett studieförbund och kursen äger rum i NBV:s lokaler. Vi kommer under kurshelgen be om ert namn och personnummer samt ert medgivande att lämna dessa uppgifter till NBV. Läs mer om NBV på www.nbv.se.  Innehållet på SockerHälsans hemsida, kurser och föreläsningar ersätter inte medicinska råd, diagnos eller behandling av läkare eller annan vårdpersonal.  Vid frågor kring ditt medicinska tillstånd sök råd och behandling hos läkare eller annan legitimerad vårdpersonal.